Menu

Ortodoncie

Ortodoncie

Představuje specializovaný obor, který se zabývá léčbou vad postavení zubů, vad skusu a postavení čelistí. Podle závažnosti vady se volí různé způsoby léčby, které ve většině případů využívají fixních či snímacích aparátů (rovnátek). V případě závažných vad u kterých je nutná spolupráce s čelistními chirurgy se vada skusu i obličejová estetika upravuje čelistní operací.

Cílem ortodontické léčby jsou pravidelné zubní oblouky, ve správném vztahu vůči sobě navzájem a v harmonickém vztahu vůči měkkým tkáním, především rtům a tvářím. Dohromady by měly tvořit funkční a estetický celek.

Častou vadou bývá nedostatek místa v zubním oblouku – tzv. stěsnání. Zuby se do oblouku nemohou vejít a proto prořezávají mimo něj. Opakem je pak příliš mnoho místa v oblouku, což se projevuje vznikem mezer mezi zuby (tzv. diastema, tremata). Velmi častou mezičelistní vadou je také „předkus” nebo „podkus”. Ty jsou často zapříčiněny odchylkami v růstu horní nebo dolní čelisti.

U dětských pacientů se sleduje především průběh výměny zubů. Poruchy ve výměně a prořezávání stálých zubů vedou v budoucnu ke komplikacím a prodloužení léčby. I zde, podobně jako v ostatních stomatologických oborech platí, že prevence a případná včasná léčba je vždy jednodušší a levnější.

U dospívajících, rostoucích pacientů se vedle postavení zubů také sleduje růst a vývoj obličejového skeletu, horní a dolní čelisti. V některých případech růst pomáhá při léčbě vady skusu a postavení čelistí, v jiných případech naopak růst situaci znesnadňuje.

Léčba dospělých pacientů probíhá podobně jako u dospívajících pacientů. Vyšší věk rozhodně není překážkou léčby. Léčba může probíhat v kterémkoliv věku a je omezena pouze stavem chrupu. parodontu a přítomností protetických náhrad zubů. Některé vady skusu, kde se v léčbě využívá ovlivnění růstu čelistí, již lze jen obtížně ovlivnit a často tak zbývá jen chirurgické řešení.

Cena konzultace je 550 Kč a bude vám odečtena při zahájení léčby. Pokud máte doporučení od vašeho praktického zubního lékaře, je konzultace zcela zdarma.

Domluvte si konzultaci s MUDr. Alenou Formánkovou.