Menu

Snímací rovnátka

Snímací ortodontické aparáty

Snímací rovnátka jsou ortodontické aparáty, které nejsou, jak už z názvu vyplývá, pevně spojené se zuby. Často se jedná o destičku z pryskyřice spojující kovové prvky zajišťující funkci rovnátka a v některých případech i jeho držení na zubech. Destička bývá osazena jedním nebo více šrouby, které slouží k aktivaci funkce rovnátka. Dalším typem jsou tzv. mezičelistní aparáty, které ovlivňují oba zubní oblouky. Snímatelná rovnátka se používají nejčastěji v době výměny dětského chrupu za stálý, tedy ve věku 7 až 12 let, a to nejvíce k léčbě vad jako je obrácený skus, hluboký skus, předkus a podobně.

Vzhledem ke konstrukci a povaze těchto rovnátek nelze jimi některé vady léčit vůbec a jiné jen omezeně. Zvláště u těžších a kombinovaných vad skusu se častěji volí léčba pevnými aparáty. Léčba je rovněž závislá na spolupráci pacienta a době nošení aparátu.

Snímací rovnátka